Stora Tectylpriset

Det Stora Tectylpriset tilldelas personer som har gjort


"För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året"

AKO, Anna-Karin Nytell Oldeberg,

tilldelas Det Stora Tectylpriset 2022


"För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under

det gångna året"


Trots att pestens klor inte riktigt vill släppa taget om fosterlandet

har Tectylakademiens oförtröttliga arbete med att hedra dem som

hedras börjat återgå till det normala.

 

En global pestsmitta sätter inte i käppar i hjulet för en sådan etablerad

tradition. Så, även i år utses en välförtjänt och hedervärd kulturarbetare

till mottagare av Stora Tectylpriset.

 

Den åter igen endräktiga och tillika fyrfaldiga Tectylakademien kan därmed, om än i grevens tid, eklatera en synnerligen värdig mottagare av Det Stora Tectylpriset år 2022.

 

Tectylakademiens motivering:

”Att äntra en scen och framgångsrikt uppträda inför en levande publik kräver så mycket mer än att bara behärska de nödvändiga grundläggande färdigheterna i hanterande av ett instrument eller ett röstorgan.

 

Det som årets mottagare har är det där stora lilla extra, utstrålningen. Det där som är så svårt att översätta i ord, så svårt att beskriva för dem som inte upplevt det.

 

2022 års mottagare av Stora Tectylpriset gör det gång på gång. ”Hvergang”, hade en Tuborgannonsör uttryckt det. Oavsett om hon framför barnvisor om Pelle Svanslös, visor, musicalalster, verk av mer sakral alternativt klassisk karaktär, eller vad det månde vara, lyser glädjen av det hon gör så starkt.

 

Så starkt att hennes genuina lust och glädje i det hon gör på scenen sprider sig som den bästa av löpeldar. Sådant är värt att uppmärksamma och hedra.

 

Att AKO, som är något av hennes varumärke, dessutom har tusen järn i elden och hanterar en nyckelharpa som om det vore hennes egen kroppsdel gör ju inte saken sämre.”

 

De fyra senaste prismottagarna, Anders Zaine (2021), Jacke Sjödin (2020), Katalin Vargas (2019), och Roger Schwalbe (2018) representerar olika dimensioner av för Uppsalas musikkulturliv gagneliga kulturgärningar. Mer om de insatser som gjorde dem värda Stora Tectylpriset kan ni läsa på  Stora Tectylpriset | tectylrock.se

 

Överlämnandet av det traditionstyngda Tectyldiplomet kommer under högtidliga former att ske 26 maj 2023, på Katalins stora scen, i samband med att Tectyl och 60s Tribute genomför sin galaföreställning med pärlor från sextio- och sjuttiotalet.

 

Tectylakademiens fullständige sekreterare

 

Sten Skiöld


www.tectylrock.se

Corrodere non necesse est

Ta nedan del av själva prisutdelningsceremonin. Strax efter sjunger AKO Proud Mary. Detta på egen begäran, för att hylla den hädangånga Rockdrottningen Tina Turner. Tinas version av John Fogertys låt är ikonisk.

Anders Zaine tilldelades Det Stora Tectylpriset 2021
Inte ens en envis pandemi sätter stopp för Tectylakademiens oförtröttliga arbete med att hedra dem som hedras bör. En global pestsmitta sätter inte i käppar i hjulet för en sådan etablerad tradition. Så, även 2021 utsågs en välförtjänt och hedervärd kulturarbetare till mottagare av Stora Tectylpriset.

 

Även denna gång har urvalsarbetet skett under de striktaste former av social distansering. 

 

Den åter igen endräktiga, men i övrigt till varandra distanserade, Tectylakademien kunde därmed även år 2021 eklatera en värdig mottagare av Det Stora Tectylpriset.

 

Tectylakademiens motivering:

 

”En kulturgärning är inte bara att se till att det finns forum för levande musikkultur, uppträda på de scener som finns, eller sprida sina alster via etern samt genom stillbilder och filmer föreviga det som sker på scenerna.

 

De tre senaste prismottagarna, Katalin Vargas, Jacke Sjödin och Roger Schwalbe representerar var och en ovanstående dimensioner av kulturgärningar.

 

En viktig del är också att säkerställa historien. Att för eftervärlden spara och nogsamt arkivera det som går av all den utövade kultur som utövats och skapats i Uppsala genom åren. En i sanning spännande och intressant historia.

 

För att lyfta fram vikten av detta arbete, som ju dessutom sker långt bortom glamouren, rampljuset, skränande kulturkonsumenter och mediala uppvaktningar, faller det sig naturligt att i år tilldela grundaren av Uppsala musikarkiv, Anders Zaine, priset för sitt grävande i musikhistoriens kulturlager under snart tio års tid.”

 

Uppsala Musikarkiv – – dokumenterar Uppsalas musikhistoria

 

Överlämnandet av det traditionstyngda Tectyldiplomet skedde 7 maj 2022, på Katalins stora scen, i samband med att Tectyls och 60s tributes genomförde sin gala-föreställning med pärlor från sextio- och sjuttiotalet. Drygt tre hundra i publiken applåderade den värdiga vinnaren.

 

Tectylakademiens fullständige sekreterare

 

Sten Skiöld


www.tectylrock.se


Corrodere non necesse est
Som synes var det publiken månghövdad och entusiastisk.


Bild: Roger Schwalbe

Stora Tectylpriset 2020


"För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året"Det Stora Tectylpriset 2020

tilldelas Jacke Sjödin
Trots ett helt osannolikt och för kulturen i allmänhet förödande år, med pandemi och därpå följande elände, arbetar Tectylakademien oförtrutet vidare. Givetvis med fullständigt beaktande av alla Tegnellska rekommendationer. Inget, inte ens en pestsmitta, skall dock få stoppa en fin gammal tradition från att leva vidare. Det Stora Tectylpriset skall delas ut även under detta ogudaktiga och osaliga år.

 

Alla faser av urvalsarbetet har skett under de striktaste former av social distansering. I och med att akademiledamöterna redan innan pandemin var till sina karaktärer distanserade von oben-personligheter har detta i sig inte inneburit några hinder.


Den åter igen enhälliga, men i övrigt splittrade, Tectylakademien kan därmed även detta onådens år eklatera en värdig mottagare av Det Stora Tectylpriset, Jacke Sjödin.

 

Tectylakademiens motivering:


”Denna kåsör, rimsmed och ordekvilibrist, som med tiden vidgat sin artistiska bukett, förlorade som så många andra sin födkrok abrupt då pesten slog sina klor i vårt kära fosterland. Istället för att förbanna mörkret, som lade sig över kulturlivet, och resignera tände han ett antal ljus.

 

Efter hand har ljusen i hans stake blivit fler, och av varierande karaktär. Gemensamt har de dock att alla bidragit till att via de sociala medierna sprida glädje och hopp i tusentals isolerade själars liv. Detta icke blott i Uppsala utan även långt utanför den eviga ungdomens stad.

 

Med sedvanlig musikalitet, verbal finess och humor besjunger han eländet och lockar ur mörkret fram leenden och skratt. Detta är i sanning en för Uppsalas kulturliv gagnelig gärning. Sprids glädjen, detta sorgliga år, utanför Uppsala, är Sjödin än mer värd årets Stora Tectylpris.”

 

Överlämnandet av det traditionstyngda Tectyldiplomet (detta år framställt i spritdränkt stencilapparat) med tillhörande pris kommer att ske med hjälp av en obemannad drönare. Denna kommer att, från hög höjd, släppa nämnda diplom och pris över mottagarens bostad, i en av Funbos förorter. Högtidsmåltiden skickas sedan i termosryggsäck med ett munskyddsförsett cykelbud från centralorten.

 

Precis som Svenska Akademien just meddelat ställs även Tecylakademiens årliga högtidssammankomst in i år, på grund av pandemin.

 

Tectylakademiens fullständige sekreterare

 

Sten Skiöld


Corrodere non necesse est

Stora Tectylpriset 2019

På bilden från vänster: Sten Skiöld, Roger Schwalbe (förra årets pristagare), pristagaren 2019 Katalin Vargas, Hasse Burvall, Tomas Bernström och Dan Fagerlund.   Bild: Staffan Claesson

Det Stora Tectylpriset 2019 tilldelas Katalin Vargas


"För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året"

 

Den svenska akademien kämpar på för att återvinna sitt förtroende. I dagsläget är det mest tyst, vilket säkert är ett medvetet och av PR-konsulter rekommenderat förhållningssätt. Den allt annat än tysta och med osolkat rykte enhälliga Tectylakademien kan däremot härmed eklatera att Det Stora Tectylpriset 2019, tilldelas en idog entreprenör och kulturivrare.

 

Tectylakademiens motivering:


”Katalin Vargas startade redan 1984 något som få banker och andra finansiärer trodde på. Ett nöjesetablissemang i Uppsala, där det skulle bjudas på god mat och levande musik. Nyss hitkommen från Tjeckoslovakien kämpade hon tappert mot misstroende och klentrogenhet.

 

Med en målmedvetenhet som imponerar, och en envishet som man sällan ser motsvarigheten till, förverkligade Katalin sina drömmar. På Svartbäcksgatan 19 påbörjades verksamheten. Till en början i blygsam skala. Hårt, mycket hårt, arbete i stort sett varje dag och kväll - och natt, krävdes för att få denna verksamhet på fötter.

 

Katalin hade dessutom förmågan att knyta till sig goda krafter, som till exempel Ulf Carlsten. En av bröderna bakom den legendariska Rackarbergspuben. Detta bidrog till att synnerligen välrenommerade artister, långt större än den konsertlokal som Katalin kunde erbjuda på Svartbäcksgatan, då kunde lockas dit. På sätt och vis förvaltade därmed Katalin väl ett arv från ”Rackis.

 

Tectylakademien, och många med dem, känner en stor tacksamhet för det tillskott till Uppsalas musikkulturliv som den scen Katalin gjorde tillgänglig har utgjort. Tillgänglig inte bara för namnkunniga, etablerade band, utan även för många talangfulla, lokala band och artister."


Bandet bakom Tectylakademien är likaledes tacksamma. Våra spelningar på Katalins stora scen är och förblir oförglömliga.

 

Det som gör att Tectylakademien i vissa stycken frångår det ursprungliga kriteriet är att Katalin inte bara har gagnat Uppsalas musikkulturliv det senaste året. Katalin har gjort det i trettiofem år! Nota bene!

Prisceremonien skedde under högtidliga former den 19 oktober inför cirka fyra hundra entusiastiska åskådare. Förutom Tectylakademien och media, var en mängd bemärkta kulturprofiler närvarande. För att tillgodose allmänhetens intresse var tillställningen tillgänglig även för dem.


Som grädde på ceremonimoset medverkade förra årets mottagare av Stora Tectylpriset, Roger Schwalbe. Detta för att knyta an till en lång och gedigen tradition. Som alla vet har ju Det Stora Tectylpriset delats ut ända sedan 2018.

 

Tectylakademiens fullständige sekreterare

 

 

Sten Skiöld

www.tectylrock.se

 

Corrodere non necesse est

Stora Tectylpriset 2018

På bilden från vänster, Hasse Burvall, Dan Fagerlund, pristagaren Roger Schwalbe och Sten Skiöld. Saknas på bilden, Tomas Bernström.

Bild: Staffan Claesson


Yster och samtidigt stilfull och solenn utdelning av Stora Tectylpriset 2018


Så genomfördes då det så många åstundat, den högtidliga utdelningen av Det stora Tectylpriset 2018. Spänning låg i luften, fast alla ju faktiskt visste vem den rättmätige vinnaren var; Roger Schwalbe.


Pompan var stor, så även ståten. Efter femrättersmiddagen lättade dock stämningen upp en smula. När väl det var dags för överräckandet av det traditionsenliga priset kan man med fog säga att honoratiores lättat något på kragar och korsetter. De välklädda kvinnorna och männen närvarande vid ceremonin visade att även kulturelitens representanter har en mer avslappnad

sida - om än för det mesta väl dold.


Pristagaren själv, sir Schwalbe, bjöd generöst på sig själv och sina rika erfarenheter. Andäktigt lyssnade publikum och tystnaden när han talade var total.


Tectylakademins ledamöter, var av en (Tomas Bernström) tyvärr hade förhinder, delade också med sig av allt de har att ge efter många års arbete med att var år sedan 2018 finna den rätte. Det gick inte att ta miste på deras glädje över att ha valt en pristagare, sannolikt den förste sedan priset instiftades, som ingen - säger ingen - haft några invändningar emot. I vimlet under aftonen syntes även Staffan Claesson, välkänd fotografprofil och kändiskännare. Bilagd bild kommer från hans skarpa objektiv. Tack Staffan!


- Allt som allt en synnerligen lyckat afton och prisutdelning, avslutar Tectylakademins fullständige sekreterare. Få är väl de som har någon invändning mot detta konstaterande.


Vissa av oss ser redan fram emot vem som kan bli den lycklige 2019!!!!

Det stora Tectylpriset 2018 tilldelas Roger Schwalbe


"För Uppsalas musikkulturliv gagneliga gärningar under det gångna året"


Nu när svenska akademin är på dekis och ägnar sig åt inbördes intrigerande och maktkamp framstår kulturinstitutionen Tectyl som en garant för oomtvistad integritet, god vandel och ett oomkullrunkeligt sinne för snille och smak.


I och med att akademin i år inte delar ut något Nobelpris i litteratur har nu medias blickar riktats mot Det stora Tectylpriset i stället. Detta anrika och prestigefyllda pris som har delats ut i obruten följd till värdiga kulturbefrämjare ända sedan 2018.


I år har den samstämmiga juryn valt att tilldela priset till en musikant och tillika fotograf vid namn Roger Schwalbe. Ett bekant ansikte för många av oss som utövar musik och äntrar de få scener som finns i den eviga ungdomens stad.


Juryns motivering:

"Roger Schwalbe har med sällan skådad outtröttlighet och entusiasm febrilt frekventerat musikevenemang i Uppsala med omnejd. Med sig har han sin kamera och förevigar med

den samma medelst stillbilder och videor artisterna och musiken vid evenemangen.

Som om inte detta vore nog exponerar han sina bilder och videor på sociala medier, exempelvis Ansiktsboken. Genom denna gärning sprider Schwalbe färska kulturyttringar till en månghövdad skara, i en i övrigt medialt andefattig stad, och visar att det i Uppsala ändå finns en sjudande och brokigt rik musikkultur. Genom dessa gagneliga gärningar främjar Schwalbe stadens kulturliv.”Prisceremonin kommer att ske under högtidliga former i stora Tectylsalen vid Tectyls huvudkontor i Uppsala. Närvarande, förutom press och övrig media, är givetvis Tectyl-akademiledamöterna, det vill säga de legendomspunna stjärnorna i bandet, samt en mängd bemärkta kulturprofiler.


Tectylakademins fullständige sekreterareSten Skiöld

www.tectylrock.se


Corrodere non necesse est